CENNÍK

 

Za jednu stranu prekladu sa považuje 30 riadkov písaného textu, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu (v zmysle §10 vyhlášky MSSR bod č. 5 zákona).

Výslednú cenu prekladu ovplyvňuje viacero faktorov, ako napr. rýchlosť vyhotovenia,
odbornosť a náročnosť textu, počet normostrán atď. Pri každej objednávke bude cena prekladu vyrátaná individuálne v závislosti od dĺžky textu a termínu dodania prekladu. Dlhodobí klienti majú zľavu, ktorú poskytujeme aj v prípade rozsiahlejších prekladov. V prípade vysoko odborného textu (lekárske nálezy, technické manuály, znalecké posudky, zákony, technické normy, licenčné zmluvy, patentová legislatíva, dokumenty písané pred r. 1945 atď.) účtujeme príplatok k cene prekladu vo výške 30%.

Ak máte záujem o predbežnú kalkuláciu, zadajte objednávku s priloženým dokumentom a v krátkom čase Vás budeme kontaktovať.

Ako si objednať preklad?

Po odsúhlasení ceny na základe cenovej kalkulácie, pošlite písomnú objednávku na mailovú adresu: balogh@panelnet.sk a priložte text na preklad. Mailom obdržíte potvrdenie o prijatí objednávky a zálohovú faktúru. Preklad Vám bude zaslaný na Vašu e-mailovú adresu, prípadne poštou, podľa dohodnutého termínu dodania.

Jazyky

anglický
nemecký
maďarský
český
arabský
francúzsky
bulharský
dánsky
chorvátsky       
nórsky
poľský
ruský
rumunský
slovinský
španielsky
taliansky
ukrajinský  

Otváracia doba

Pondelok        
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
podľa dohody
podľa dohody